Nhà Sách Công Giáo

KINH TRÔNG CẬY - KINH PHÓ DÂNG

Thứ Ba, 24/10/2023
nhasachconggiao

KINH PHÓ DÂNG

Lạy Chúa con, con xin phú dâng linh hồn và xác con ở trong tay Chúa con.

Chúa đã phù hộ con ban ngày, thì xin Chúa cũng gìn giữ con ban đêm, kẻo sa phạm tội gì mất lòng Chúa, hay là chết tươi ăn năn tội chẳng kịp.

Chớ gì sống chết con được giữ một lòng kính mến Chúa luôn. Amen.

 

.KINH TRÔNG CẬY -www.nhasachconggiao.comKINH PHÓ DÂNG - www.nhasachconggiao.com

 

KINH TRÔNG CẬY

Chúng con trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thống Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng.

Thưa: Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

Xin Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.

- Thương xót chúng con.

Xin lạy Trái Tim Cực Thanh Cực Tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.

- Cầu cho chúng con.

Xin Lạy Ông Thánh Giuse là Bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời Đồng Trinh.

- Cầu cho chúng con

Kinh Trông Cậy - www.nhasachconggiao.com.vn

Tin liên quan