Nhà Sách Công Giáo

KINH BẢY BÍ TÍCH

Thứ Ba, 24/10/2023
nhasachconggiao

Kinh bảy bí tích của đạo công giáo là những nghi lễ linh thiêng, điểm sáng của đời sống tâm linh mà mỗi tín hữu đều trải qua trong cuộc hành trình của mình. Từ việc được rửa tội đến việc nhận lãnh Thánh Thể, những bí tích này không chỉ là những cột mốc quan trọng mà còn là những phép mầu của sự ơn cứu rỗi và thể hiện tình yêu thương vô điều kiện của Chúa. Hãy cùng nhau khám phá sâu hơn về ý nghĩa và tầm quan trọng của những bí tích này trong việc làm phong phú và đào sâu hơn đời sống đạo đức và tâm linh của chúng ta.

Đạo Đức Chúa Trời có bảy phép Bí Tích

Thứ nhất: Là phép Rửa Tội.

Thứ hai: Là phép Thêm Sức.

Thứ ba: Là phép Mình Thánh Chúa.

Thứ bốn: Là phép Giải Tội.

Thứ năm : Là phép Xức Dầu Thánh.

Thứ sáu : Là phép Truyền Chức Thánh.

Thứ bảy: Là phép Hôn Phối.

Tin liên quan