Nhà Sách Công Giáo

Kinh Sáu điều răn

Thứ Ba, 24/10/2023
nhasachconggiao

Bên cạnh những bí tích linh thiêng và lễ nghi trang trọng, 'Kinh sáu điều răn' đóng vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn và điều chỉnh đời sống đạo đức của người theo đạo công giáo. Những lời mệnh lệnh sáng tạo này không chỉ là hướng dẫn đối với hành vi bên ngoài mà còn là nguồn cảm hứng và động viên cho mỗi tín đồ trong hành trình tìm kiếm sự thánh thiện và lòng trung thành với Chúa. Hãy cùng nhau khám phá và suy ngẫm về ý nghĩa sâu xa của những điều răn này, và cố gắng thực hiện chúng trong cuộc sống hàng ngày để được gần gũi với Thiên Chúa hơn

KINH SÁU ĐIỀU RĂN

Hội Thánh có sáu điều răn

Thứ nhất: Xem lễ ngày Chúa nhật cùng các ngày lễ buộc.

Thứ hai: Chớ làm việc xác ngày Chúa nhật cùng các ngày lễ buộc.

Thứ ba: Xưng tội trong một năm ít là một lần.

Thứ bốn: Chịu Mình Thánh Đức Chúa Giêsu trong Mùa Phục Sinh.

Thứ năm: Giữ chay những ngày Hội Thánh buộc.

Thứ sáu: Kiêng thịt ngày thứ sáu, cùng những ngày khác Hội Thánh dạy. 

Tin liên quan