Nhà Sách Công Giáo

Kinh Tin kính (bản ngắn) - Kinh Sáng soi

Thứ Ba, 24/10/2023
nhasachconggiao

1. Kinh Tin Kính (bản ngắn): Trong dòng lối đạo Công giáo, "Kinh Tin Kính" (bản ngắn) đồng hành cùng chúng ta trên con đường của đức tin và sự hy vọng. Đây không chỉ là một sự thổn thức hay một tập hợp các lời nguyện, mà còn là biểu tượng của niềm tin sâu đậm và tôn kính với Thiên Chúa. Bằng những lời thề và cam kết trong kinh này, chúng ta thể hiện lòng tin vào Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu Kitô, và Đức Chúa Thánh Thần, cùng với niềm tin vào sự sống vĩnh hằng và phép tha tội. Kinh Tin Kính (bản ngắn) là một lời tuyên bố về lòng tin mạnh mẽ và niềm hy vọng không ngừng nghỉ của người theo đạo Công giáo.

2. Kinh Sáng Soi:
Trước mỗi bước đi trong cuộc sống, "Kinh Sáng Soi" là nguồn sáng soi dẫn dắt chúng ta trên con đường của sự linh thiêng và hạnh phúc. Lời nguyện này không chỉ là một thức tỉnh tinh thần mỗi sáng mà còn là sự thổn thức và kêu gọi sự giúp đỡ từ Thiên Chúa trong mọi hành động của chúng ta. Với lòng khiêm nhường và tôn kính, chúng ta cầu xin ánh sáng và sức mạnh từ Đấng cao cả, để mỗi hành động, mỗi nỗ lực của chúng ta đều được hướng dẫn và chúng ta được dẫn đến sự thành công và hạnh phúc thực sự.

Kinh Tin Kính (bản ngắn)

Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.

Tôi tin kính Đức Chúa GiêsuKitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh: chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây Thánh giá, chết và táng xác; xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.

Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.

Kinh Sáng Soi

Cúi xin Chúa sáng soi, cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm, xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành, đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen.

Kinh Tin kính (bản ngắn) - Kinh Sáng soi

Kinh Tin kính (bản ngắn) - Kinh Sáng soi

Tin liên quan