Nhà Sách Công Giáo

Kinh Ăn năn tội - Kinh cáo mình

Thứ Ba, 24/10/2023
nhasachconggiao

Lời mở đầu cho "Kinh Ăn Năn Tội":

Trong cuộc hành trình tìm kiếm sự thanh tẩy và sự tha thứ, "Kinh Ăn Năn Tội" là một phần không thể thiếu trong đời sống tâm linh của người theo đạo Thiên Chúa. Đây không chỉ là một bản nguyện, mà còn là một biểu tượng của sự khiêm nhường và lòng thành sự khâm phục trước tình yêu thương vô điều kiện của Thiên Chúa. Trong những dòng lời nguyện đơn giản nhưng sâu sắc, chúng ta thể hiện sự lắng nghe, sự thừa nhận tội lỗi và sự quyết tâm sửa đổi. "Kinh Ăn Năn Tội" là một hành trang cho mỗi người trong cuộc hành trình về phía Thiên Chúa, với hy vọng được sưởi ấm bởi ánh sáng của tình thương và sự tha thứ.

Lời mở đầu cho "Kinh Cáo Mình":

Trong lòng mỗi người, sự hiểu biết và lòng khiêm nhường là những đức tính quan trọng trong việc xây dựng một cuộc sống tâm linh đích thực. "Kinh Cáo Mình" là một lời cầu nguyện chân thành, thể hiện lòng nhận thức về tội lỗi và sự sẵn lòng để thú nhận và sửa đổi. Bằng cách đứng trước mặt Thiên Chúa với lòng khiêm nhường và tôn kính, chúng ta mở lòng để nhận lãnh tình thương và sự tha thứ từ Đấng cao cả. "Kinh Cáo Mình" là một lời kêu gọi cho mỗi người chúng ta, nhớ những sai lầm và tìm kiếm sự thanh tẩy và làn da mới trong lòng Chúa.

Kinh Ăn Năn Tội

Lạy Chúa, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự; con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.

Kinh Cáo Mình

Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em. Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót: lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng.

Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước toà Thiên Chúa, Chúa chúng ta.

Tin liên quan