Nhà Sách Công Giáo

KINH CẢI TỘI

Thứ Ba, 24/10/2023
nhasachconggiao

Trong cuộc hành trình tìm kiếm sự tha thứ và sự tái sinh, kinh cải tội là một hướng dẫn đắc lực, dẫn dắt chúng ta qua những bước quan trọng của việc nhận ra lỗi lầm, hối hận và mong được tha thứ. Đây không chỉ là một quá trình tinh thần mà còn là một hành trình tâm linh, nơi mà ta có thể tìm thấy sự an ủi và hy vọng trong lòng thương xót của Chúa. Hãy cùng nhau khám phá sâu hơn về ý nghĩa và giá trị của cuộc sống và niềm tin của chúng ta.

KINH CẢI TỘI

Cải tội bảy mối có bảy Đức:

Thứ nhất: Khiêm nhường chớ kiêu ngạo.

Thứ hai: Rộng rãi, chớ hà tiện.

Thứ ba: Giữ mình sạch sẽ chớ mê dâm dục.

Thứ bốn: Hay nhịn, chớ hờn giận.

Thứ năm: Kiêng bớt, chớ mê ăn uống.

Thứ sáu: Yêu người, chớ ghen ghét.

Thứ bảy: Siêng năng việc Đức Chúa Trời chớ làm biếng.

Kinh Dành cho người mới - Tân dự tòng

Tin liên quan