Nhà Sách Công Giáo

Kinh Lạy Cha - Kinh Kính Mừng - Kinh Sáng Danh

Thứ Hai, 23/10/2023
nhasachconggiao

Hỡi quý tin hữu luôn luôn hãy nhớ kêu cầu Danh Ngài thể theo sự dạy dỗ của Chúa Giêsu Kitô rằng, Ngài dạy họ gọi Thiên Chúa là “Lạy Cha chúng con”. Mỗi khi đọc “Kinh Lạy Cha”, chúng ta hãy nhớ rằng mình là con cái Thiên Chúa và Thiên Chúa là Người Cha hằng yêu thương chúng ta. Hãy cậy trông vào Đức Chúa Trời, dẫu rằng mọi việc tốt hay xấu, đau khổ hay vui vẻ đều là theo Thánh Ý của Ngài. Kinh Lạy Cha - Kinh Kính Mừng - Kinh Sáng Danh

Tin liên quan