Nhà Sách Công Giáo

Cách đọc Bảy Bí Tích Trong Giáo Hội Công Giáo bằng Tiếng Anh

Thứ Ba, 21/05/2024
nhasachconggiao

Bảy Bí Tích Trong Giáo Hội Công Giáo (Song Ngữ)

Bảy Bí Tích là những nghi thức thiêng liêng đóng vai trò quan trọng trong đời sống của người Công Giáo. Được Chúa Giêsu Kitô thiết lập, các Bí Tích là phương tiện để Thiên Chúa ban ơn cứu rỗi cho con người. Mỗi Bí Tích mang một ý nghĩa và mục đích riêng biệt, góp phần giúp con người kết hợp mật thiết hơn với Thiên Chúa và cộng đoàn Giáo Hội.

Hãy cùng học 7 bí tích với Nhà Sách Công Giáo.com bằng phương pháp song ngữ Anh - Việt nhé.

STT Tên Bí Tích Tên Bí Tích Mô Tả Mô Tả
  (Tiếng Việt) (Tiếng Anh) (Tiếng Việt) (Tiếng Anh)
1 Rửa Tội Baptism Là Bí Tích đầu tiên trong các Bí Tích Khởi Đầu, và là cánh cửa dẫn đến các Bí Tích khác. Qua nước Rửa Tội, tội nguyên tổ được tẩy rửa và một người được kết nạp vào Giáo Hội. Is the first sacrament of initiation, and the gateway to the Holy Sacraments. Through the waters of baptism, original sin is washed away and a person is incorporated into the Church.
Baptism for a man in a Catholic church
2 Thêm Sức Confirmation Là Bí Tích thứ hai trong các Bí Tích Khởi Đầu, và củng cố ơn Rửa Tội. Nó được cử hành bởi một Giám Mục, người xức dầu thánh trên trán người được Rửa Tội, một loại dầu thánh. Is the second sacrament of initiation, and confirms the grace of baptism. It is administered by a bishop, who anoints the forehead of the baptized with chrism, a holy oil.
3 Thánh  Thể Holy  Eucharist Còn được gọi là Tiệc Thánh, là Bí Tích trung tâm của Giáo Hội Công Giáo. Đây là Mình và Máu Chúa Kitô được dâng hiến dưới hình ảnh bánh và rượu. Also called Holy Communion, is the central sacrament of the Catholic Church. It is the Body and Blood of Christ offered under the appearance of bread and wine.
4 Giải Tội và Hòa Giải Penance and Reconciliation Còn được gọi là Xưng Thú, là một Bí Tích trong đó một người Công Giáo đã được Rửa Tội xưng thú tội lỗi của mình với một linh mục, nhận lời khuyên thiêng liêng và được tha thứ. Also known as Confession, is a sacrament in which a baptized Catholic confesses their sins to a priest, receives spiritual counsel, and is granted forgiveness.
A man kneeling and confessing in the confessional room, separated by a wooden door with the priest sitting behind the confession window
5 Xức Dầu Bệnh Nhân Anointing of the Sick Là một Bí Tích cho việc chữa lành thể xác và tinh thần của người bệnh nặng. Nó được cử hành bởi một linh mục, người xức dầu thánh cho người bệnh. Is a sacrament for the healing of the body and soul of the seriously ill. It is administered by a priest, who anoints the sick person with holy oil.
Anointing of the sick with an old priest praying and putting his hand on the sick person's forehead while he is laying on a bed in a hospital
6 Truyền Chức Thánh Holy Orders Là Bí Tích qua đó một người nam đã được Rửa Tội được thụ phong làm phó tế, linh mục hoặc giám mục. Is the sacrament through which a baptized male has ordained a deacon, priest, or bishop.
A man who has Holy Orders, he is become priest and raise his chalice up high in two hands in church, with people watching him from behind
7 Hôn Phối Holy  Matrimony Là Bí Tích thánh hóa mối dây hôn nhân giữa một người nam đã được Rửa Tội và một người nữ đã được Rửa Tội. Is the sacrament that sanctifies the marriage bond between a baptized man and a baptized woman.
A holy matrimony in church, when they are giving each other rings

 

Rửa Tội, Bí Tích đầu tiên, mở ra cánh cửa cho con người bước vào Giáo Hội, tẩy rửa tội nguyên tổ và ban ơn cứu rỗi. Thêm Sức, Bí Tích thứ hai, củng cố ơn Rửa Tội, giúp người tín hữu trưởng thành trong đức tin và dấn thân sứ mạng tông đồ. Thánh Thể, Bí Tích trung tâm, là nơi con người được kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu Kitô, đón nhận Mình và Máu Ngài để nuôi dưỡng linh hồn. Giải Tội và Hòa Giải, Bí Tích mang đến sự tha thứ và bình an cho những ai thành tâm ăn năn sám hối. Xức Dầu Bệnh Nhân, Bí Tích mang ơn an ủi và chữa lành cho người bệnh, giúp họ vững tin và hy vọng. Truyền Chức Thánh, Bí Tích trao quyền cho các linh mục, phó tế và giám mục thi hành sứ vụ của Chúa Kitô trên trần gian. Hôn Phối, Bí Tức thánh hóa tình yêu giữa người nam và người nữ, giúp họ sống gắn kết và cùng nhau hướng đến sự thánh thiện.

Lãnh nhận trọn vẹn Bảy Bí Tích là hành trình mà mỗi người Công Giáo cần nỗ lực thực hiện. Đó là cách thức để con người thể hiện niềm tin, củng cố lòng đạo đức, và hướng đến sự thánh thiện. Qua các Bí Tích, con người được kết hợp mật thiết hơn với Thiên Chúa, được Ngài ban sức mạnh và ơn soi dẫn để vượt qua những thử thách trong cuộc sống.

Tuy nhiên, việc lãnh nhận các Bí Tích không chỉ đơn thuần là nghi thức, mà còn đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sự tin tưởng và lòng thành tâm. Mỗi người cần ý thức vai trò và trách nhiệm của bản thân, sống sao cho xứng đáng với ơn gọi mà Thiên Chúa đã ban tặng.

Hi vọng với những thông tin mà www.nhasachconggiao.com trình bày về Bảy Bí Tích là hành trang quý giá trên hành trình đức tin của người Công Giáo. Mong quý vị, đặc biệt là những Tân Tòng đang trong lúc tìm hiểu về Ngài, và những ai yêu mến về đức tin của Thiên Chúa thêm vững chắc về cơ bản để có thể chia sẻ thêm cho công đồng. Hãy trân trọng và sống trọn vẹn những món quà quý giá này, để mỗi ngày thêm gần Chúa và hướng đến sự thánh thiện. Xin cảm ơn quý vị đã đọc bài. 

 

Tin liên quan